Otobüs Terminaline 12KM

Havaalanına 10KM

Şehir Merkezine 14KM

Palandöken Kayak Merkezine 16KM

ONLİNE REZERVASYON

YAVUZ SULTAN SELİM HAN’IN YAZISI

Erzurum, termal su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Tarihi akış içinde en meşhurları batıdaki ılıca, Doğudaki ise Hasankale kaplıcasıdır. Erzurumluların en fazla rağbet gösterdiği kaplıca, şehre yakın ve anayol güzergahı üzerinde olması nedeniyle Aziziye (Ilıca)‘dır.

 

Bizans ve Ermeni kaynaklarına göre, Ilıca Karin Ovası’nda Theodosiopolis şehrinin batısında Elegeia’da bulunuyordu. Basit de olsa bazı termal sıcak su kaynaklarının üzerinde kaplıca binaları yapılmış ve böylece halkın faydalanması sağlanmıştı. Selçuklulardan İbrahim Yinal ve Kutalmış’ın Karin ovası istilası sırasında Ilıca da bu kuşatmadan kurtulamadı. O zamana kadar Pulur (ömertepe) ile Artzeliler (kahramanlar) civarı köyler ahalisi ve zaman zaman da Theodosiopolisliler bu termal sıcak su kaynağından sağlık amaçlı faydalanmakta idiler. Ilıca’da ki ilk İslami yapılanma olan Saltuklu yönetimi zamanında Ilıca termal kaynakları hamam olarak da değerlendirilmiştir. Moğollar Erzurum’u Baycu Noyan Komutasında istila ettiklerinde, kuşatma başlamadan önce, Ilıca ahalisinin büyük çoğunluğu kadın, çoluk – çocuk denmeden esir olarak Mugan’a gönderilmişlerdir. Kara ve Akkoyunlar da Ilıca olayına önem verdiler. Zira gidiş gelişlerde, askerlerinin temizlenme ihtiyaçları da Ilıca’da karşılanmıştır.

 

Ilıca’yı şereflendiren İlk Osmanlı Padişahi Yavuz Sultan Selim Han’dır. Ilıca menzilinde konakladığında Osmanlı askerleri de hamamdan istifade etmişledir. Şah İsmail’i yenilgiye uğratan Yavuz Sultan Selim Han dönüşte de ılıcayı şereflendirmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Han’da 1555’te İran’dan geri dönerken Ilıca’da konaklamıştır. Bayram kutlamalarıda sevinç içerisinde Ilıca’da yapılmıştır.

 

XVI. Yüzyıl’da Ilıca’nın güzel bir tanıtımı, minyatür olarak Matrakçı Nasuh tarafından çizilmiştir. Aynı çalışmada, Ilıca kaplıcaları da minyatür olarak resmedilmiştir. Yine XVI. Yüzyıl yazarlarından ve bürokratlarından olan Aşık Ahmet, Menâzirü’l Avâlim isimli eserinde Erzurum’daki Ilıca’dan söz etmektedir. “Şehrin batısında yer alan bu kaplıcaların sıcaklığı son derece itidallidir.” şeklinde bahsetmiştir. Yazar, isim vermeden bir hayırsever tarafından kaplıcaların inşa ettirildiği belirtilmiştir. Hamamın içinde bir de havuz bulunduğundan bahsedilmiştir.

 

Evliya Çelebi ise 1645 yılına ait Erzurum yolculuğunda Ilıca’dan geçmiştir. Evliya Çelebi kaynak belirtmeden Ilıcanın, Akkoyunlu padişahlarından biri tarafından inşa ettirildiğini belirtmiştir. Erzurum yıllıklarının verdiği bilgilere göre de zaman zaman tamiri gerekmiştir. Bu yenileme çalışmalarından birini Kurd İsmail Paşa’ya vekâleten Cennetzade Ziya Bey yapmıştır. Doğu seferinde bulunan askerler temizlik ihtiyaçlarını Ilıca Kaplıcalarından faydalanarak karşılamışlardır. Büyük savaşlarda özellikle cilt hastalıkların önlenmesinde ılıca epeyce hizmet vermiştir Tifüsün kol gezdiği zamanlarda, bit belasından şifaya kavuşulan yerlerden biri de Ilıca Kaplıcaları olmuştur.

 

1964 yılında itibaren belirli dönemlerde bakıma alınan kaplıcalar 2005 yılında kapsamlı bir şekilde onarımdan geçirilip kaplıca bölümü yeniden inşa edilerek termal tesis işlevi kazanmıştır. 100 yatak kapasiteli ve tam donanımlı butik oteli ile 18 aile kabini bulunan tesislerde bay, bayan ve gruplara özel üç ayrı havuz, sauna, Türk hamamı, Fin Hamamı, Fizik Tedavi Merkezi, Spor Salon ve kafeteryası ile misafirlerini ağırlamaktadır. Hizmette kalite ve çeşitliliği esas alan yönetim anlayışıyla Aziziye belediyesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Ilıca Termal Tesisleri, Türkiye’nin termal turizmde ki marka değerleri arasında yer almaktadır.

 

Prof. Dr. Enver KONUKÇU

Erzurum is a thermal water-rich city. During the history, the most famous thermal sources were West in Ilıca and east in Hasankale. People in Erzurum mostly prefer Aziziye (Ilıca) because of being close and being on the way of Erzurum.

 

According to the Byzantium and Armenian sources Aziziye (Ilıca) was in Karin plain in the west of Theodosiopolis (Erzurum) in Elegeia. Even if they were simple buildings were built on the thermal spring and people were provided to use them. Ilıca also couldn’t escape from the attacks of İbrahim Yinal and Kutalmış from the seljuks.

 

Till that time the people of pulur (Ömertepe) and Artz (Kahramanlar) occasionally Throdosiopolisians used this thermal for healthy. During the management of the Saltuklu which is at the first Islamic sovereignty, this Thermal spring was also evaluated as Turkish bath. When the Mongolians in the command of Baycu Noyan invaded Erzurum, Ilıca people, whether they were women and children weren sent to mugan and captives. Also Karakoyun and Akkoyun considered Ilıca İmportance. They got their soldiers’ cleanlines in Ilıca. Ilıca was honored firstly by Yavuz Sultan Selim Han; the Sultan of Ottoman Empire. When he encamped near Ilıca , also Ottoman soldiers benefitted from the public baths.And then, when Yavuz Sultan Selim Han who defeted shah İsmail, honored Ilıca after the war again. Also Suleyman the Magnificent while he was coming back from Iran camped in Illıca. Bairam celebrations were made hoyfully in Ilıca, too.

 

In 16th century, a beautiful miniature of Ilıca was drawn by Matrakçı Nasuh. Once again by Aşık Ahmet who was one the authors and bureaucrast in 16th century he adverted about Ilıca in Erzurum in his work Menaziru’l-Avalım. The Ilıca baths which are located in the west of the city, are very suitable according to the temparature of thermal water source. It was Mentioned by the author that without giving a name the kaplicas was built by a charitable person. There was also a pool in the bath. Evliya Çelebi. At his voyage in 1645 passed by Ilıca. Without mentioning a source Evliya Çelebi also wrote down that Ilıca was built by one of the Sultans of Akkoyunlu. According to the annuals of Erzurum from time to time restoration was needed. One of those was made by Cennetzade Ziya Bey as Kurd Ismail Pasha deputy.soldiers who were at the east military expedition did thier claaing well here. At the time of intensive tlphus,Ilıca was one of the places that people were got well of louse trouble.

 

Since 1964 on, the kaplicas which was restored at the specific periods was restored comprehensively in 2005 and by rebuilding the part of thearmal source, then it got function of thermal plant center. At the establishment wich has a full boutique hotel with a capacity of 100 beds and 18 family cabins treat you with respect with three different pools, private for men, women and groups and also saunas, Turkish and finnish baths,a physical therapy center,a gym center and a cafeteria. The plant which maintian activities at Aziziye Municipality that based on a management understanding with quality and diversity at the service are in the values of thermal tourism in Turkey.

 

Sosyal Ağ
Facebook | Twitter | Youtube
2014 Erzurum Aziziye Belediyesi.Tüm Hakları Saklıdır.